Gõ captcha kiếm tiền có nên hay không?

Bạn đã bao giờ nghe đến gõ captcha kiếm tiền bao giờ chưa? Nếu bạn đang tìm hiểu về cách kiếm tiền trên mạng bằng cách đánh máy hay nhập...