Sổ hồng là gì? Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?

Sổ hồng khác sổ đỏ ở điểm nào? Trong bài viết này mời bạn cùng tìm hiểu những điểm khác biệt giữa 2 loại sổ dễ gây nhầm lẫn này.

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ hồng là gì?

– “Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” khu vực nội thị (thành phố, thị xã, thị trấn).

– Được quy định tại Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

– Bộ Xây Dựng ban hành

– Có màu hồng nhạt

– Đa phần sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình nên khi chuyển nhượng cần có chữ ký của các thành viên trên 18 tuổi.

Kết quả hình ảnh cho sổ hồng là gì

Sổ đỏ là gì?

– “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” khu vực ngoài đô thị (bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, vườn, đất rừng…)

– Được quy định tại Nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

– Có bìa màu đỏ

– Khi chuyển nhượng thì chỉ cần chữ ký của người đứng tên trên Giấy chứng nhận là được.

Hình ảnh có liên quan

Sổ hồng và sổ đỏ không phải tên gọi chính thức của 2 loại này đây chỉ là cách gọi của người dân theo màu để phân biệt dễ dàng hơn.

Sổ hồng và sổ đỏ sổ nào giá trị hơn?

Về mặt pháp lý thì 2 sổ đều có giá trị như nhau và đều là tài sản lớn cần được bảo quản một cách tốt nhất để khi cần đến nó thì bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm và đưa ra sử dụng về mặt thủ tục.

Về mục đích sử dụng:

+ Sổ đỏ ghi nhận quyền sử dụng đất của một cá nhân nào đó (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…) cho nên sổ đỏ có tên gọi chính thức là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

+ Sổ hồng ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và có tên gọi chính thức là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Đánh giá
Ngày đánh giá
Tên người đánh giá
Sổ hồng là gì? Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star