Lệ phí trước bạ là gì? Đối tượng chịu lệ phí trước bạ là ai?

Trước bạ nghĩa là gì? 

Đó là đăng kí quyền sở hữu đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật sổ trước bạ đăng kí trước bạ.

(Thuế) Lệ phí trước bạ là gì?

Thuế trước bạ hay còn gọi lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Kết quả hình ảnh cho lệ phí trước bạ

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Theo nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. Theo đó, đối tượng chịu lệ phí trước bạ được quy định như sau:

1. Nhà, đất.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

4. Thuyền, kể cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn bin số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%.

3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.

4. Xe máy mức thu là 2%.

Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.

Riêng:

a) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

b) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự theo quy định tại khoản này.

6. Đối với vỏ, tng thành khung, tổng thành máy quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế ti đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền.

Cách tính lệ phí trước bạ mua bán nhà đất

+ Trường hợp bán đất: Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích đất x Giá đất (theo quy định của UBND tỉnh / thành phố)

+ Trường hợp bán nhà: Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá trị nhà (giá do UBND tỉnh/ thành phố quy định)

* 0,5% là hệ số tính lệ phí trước bạ nhà đất do nhà nước quy định.

* Về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất, theo khoản 1 / điều 6 / nghị định 140/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định như sau:

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp miễn phí trước bạ:

– Nhà ở của các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số.

– Các đơn vị ngoài công lập (không phải của nhà nước) xây dựng những công trình phúc lợi xã hội với mục tiêu phi lợi nhuận.

– Công trình thuộc các lĩnh vực mang tính cộng đồng như giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.

– Các phương tiện thủy/nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ, trọng tải toàn phần tính đến 15 tấn. Hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính tính đến 15 mã lực (CV). Hoặc là phương tiện có sức chở người đến 12 người.

Đánh giá
Ngày đánh giá
Tên người đánh giá
Lệ phí trước bạ là gì? Đối tượng chịu lệ phí trước bạ là ai?
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star