Code tạo bài viết liên quan cho blogspot dạng đơn giản

Bạn đang có một blog cá nhân trên nền tảng Blogger bạn đang muốn tăng lượng truy cập cho website bằng mọi cách, trong seo blogspot bài viết liên quan cũng là một yếu tố quan trọng khi Seo Onpage không thể bỏ qua được.

Có nhiều dạng bài viết liên quan cho blogspot như hiển thị hình thumbnail hoặc chỉ hiển thị mình tiêu đề mà thôi, trong bài viết này mình chia sẻ với bạn code related post đơn giản giúp tăng tốc độ load blogspot cực nhanh.

Code tạo bài viết liên quan cho blogspot dạng đơn giản

Code tạo bài viết liên quan cho blogspot dạng đơn giản

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn
Bước 2: Chọn mẫu
Bước 3: Chỉnh sửa HTML nhấn Ctrl+F tìm đến thẻ ]]></b:skin> hoặc </style> Copy đoạn CSS bên dưới và Paste trên nó.

@media (max-width: 600px) {
.post-ads {
width: 100%;
}
.post-right {
margin-left: 0 !important;
width: 100%;
float: left;
}
}.post-right {
margin: 0 0 0 310px;
padding: 0 0 10px
}
.post-ads {
float: left;
margin: 0 10px 10px 0;
position: relative
}
p.post-excerpt {
margin: 0;
padding: 10px;
background-color: #ECF0F1;
font-size: 17px;
line-height: 1.5em;
color: #09f
}#related-posts {
margin: 10px 0
}
#related-posts ul li {
list-style-type: none;
color: #2980C1;
font-size: 16px;
line-height: 22px;
max-height: 22px;
overflow: hidden
}
#related-posts ul li a {
color: #09f
}
#related-posts ul li a:hover {
color: #F90053
}
#related-posts h4 {
color: #f90053;
border-bottom: 1px dashed #f90053;
padding: 5px 0;
font-size: 18px;
margin-bottom: 5px
}
#related-posts ul {
margin-left: 0;
padding: 0
}
#related-posts .fa {
margin-right: 5px
}
#related-posts ul li a:before {
content: “\f046”;
fon

Sau khi chèn đoạn CSS xong các bạn copy đoạn code javascript dưới đây vào trước thẻ </head>

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var titles = new Array();
var titlesNum = 0;
var urls = new Array();
var time = new Array();

function related_results_labels(c) {
for (var b = 0; b < c.feed.entry.length; b++) {
var d = c.feed.entry[b];
titles[titlesNum] = d.title.$t;
for (var a = 0; a < d.link.length; a++) {
if (d.link[a].rel == “alternate”) {
urls[titlesNum] = d.link[a].href;
time[titlesNum] = d.published.$t;
titlesNum++;
break
}
}
}
}

function removeRelatedDuplicates() {
var b = new Array(0);
var c = new Array(0);
e = new Array(0);
for (var a = 0; a < urls.length; a++) {
if (!contains(b, urls[a])) {
b.length += 1;
b[b.length – 1] = urls[a];
c.length += 1;
c[c.length – 1] = titles[a];
e.length += 1;
e[e.length – 1] = time[a]
}
}
titles = c;
urls = b;
time = e
}

function contains(b, d) {
for (var c = 0; c < b.length; c++) {
if (b[c] == d) {
return true
}
}
return false
}

function printRelatedLabels(a) {
var y = a.indexOf(‘?m=0’);
if (y != -1) {
a = a.replace(/\?m=0/g, ”)
}
for (var b = 0; b < urls.length; b++) {
if (urls[b] == a) {
urls.splice(b, 1);
titles.splice(b, 1);
time.splice(b, 1)
}
}
var c = Math.floor((titles.length – 1) * Math.random());
var b = 0;
document.write(“<ul>”);
if (titles.length == 0) {
document.write(“<li>Không có bài viết liên quan → </li>”)
} else {
while (b < titles.length && b < 20 && b < maxresults) {
if (y != -1) {
urls[c] = urls[c] + ‘?m=0’
}
document.write(‘<li><a href=”‘ + urls[c] + ‘” title=”‘ + time[c].substring(8, 10) + “/” + time[c].substring(5, 7) + “/” + time[c].substring(0, 4) + ‘”>’ + titles[c] + “</a></li>”);
if (c < titles.length – 1) {
c++
} else {
c = 0
}
b++
}
}
document.write(“</ul>”);
urls.splice(0, urls.length);
titles.splice(0, titles.length)
};
//]]>
</script>

Bước 4: Tìm đoạn code này

<div class=’post-body entry-content’>
<data:post.body/>

Bước 5: Và chèn đoạn code này xuống dưới  đoạn code tìm thấy ở bước 4

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<div class=’qc-header-post’>
<div class=’post-ads’>
Đặt quảng cáo của bạn ở đây
</div>
<div class=’post-right’>
<p class=’post-excerpt’>
<data:post.snippet/>
</p>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<div id=’related-posts’>
<h4>
<i class=’fa fa-bullhorn’/>
Bài viết liên quan:
</h4>
<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>
<script expr:src=’&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;’ type=’text/javascript’/>
</b:loop>
<script type=’text/javascript’>
var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&quot;<data:post.url/>&quot;);</script><a class=”home-icon” href=”https://thietkewebbatdongsan.org/” style=”position: absolute;visibility: hidden;”></a>
</div>
</b:if>
</div>
</div>
</b:if>

Bước 6: Lưu lại để xem kết quả.

Lời kết

Blogspot là nền tảng hoàn toàn miễn phí, là web 2.0 tuyệt vời nhất nếu bạn yêu thích viết blog cá nhân chắc chắn blogger sẽ là sự khởi đầu tốt nhất giúp bạn thỏa sức sáng tạo.

Đánh giá
Ngày đánh giá
Tên người đánh giá
Code tạo bài viết liên quan cho blogspot dạng đơn giản