Cách chặn index hình ảnh trên website WordPress

Trùng lặp nội dung trên website gây ảnh hưởng không nhỏ đến thứ hạng website, từ khi thuật toán Google Panda ra đời nó đã khiến cho rất nhiều website bị tụt hạng, bạn có cấu trúc Onpage cực kỳ tốt nhưng chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng khiến cho vị trí thay đổi đáng kể.

Cách chặn index hình ảnh trên website WordPress

Một trong những nguyên nhân gây nên trùng lặp đó là bạn index hình ảnh trên WordPress những file này không mang lại giá trị gì cả nó chỉ khiến cho cố máy tìm kiếm ngày càng đầy lên mà thôi chính vì thế hôm nay Hàm Rồng Media chia sẻ với bạn làm nhưng thế nào để ngăn chặn Google index hình ảnh chỉ bằng một vài dòng code ngắn gọn.

1. Header.php

Cách thứ nhất hãy chèn dòng code dưới vào file Header.php

<?php
if(is_attachment()) {

echo '<meta name="robots" content="noindex" />';

}
?>

2. Functions.php

Or Just add this to the bottom of your function.php file.

<?php
function attachmentpages_noindex() {
if(is_attachment()) {

echo '<meta name="robots" content="noindex" />';

}
}
add_action('wp_head', 'attachmentpages_noindex');
?>
Đánh giá
Ngày đánh giá
Tên người đánh giá
Cách chặn index hình ảnh trên website Wordpress
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star