Có nên seo nhiều từ khóa cho 1 url

Seo nhiều từ khóa cho 1 url được thảo luận trên nhiều diễn đàn seo, mọi người thường thắc mắc không biết có nên trỏ anchor text về từ khóa...